VVE

VVEU als eigenaar van een appartementencomplex heeft er belang bij dat het onderhoud goed gewaarborgd is. Verzaken van onderhoud resulteert vaak tot ongewenst hoge kosten en zal resulteren in plaatselijke reparaties of in nadelige geval vernieuwing van onderdelen aan het pand. Gezamenlijk tot onderhoud overgaan is te allen tijde voordeliger. In samenspraak met de verffabrikant zal een verf technisch bestek opgesteld worden en garantie gegeven worden zodat we samen aan uw kwaliteitseisen voldoen. Uiteindelijk zal het een waardestijging betekenen van het complex.

Plan van aanpak:

  • Calculatie en inventarisatie
  • Inspectie en verf technisch advies opstellen
  • Uitvoeringsafspraken en planning
  • Uitvoering
  • Oplevering
  • Garantie